آخرین اخبار

main-logo-information2
موسسه سیمای مهر، از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را با هدف و انگیزه تهیه و تولید آثار سینمایی، سریال و مجموعه هاي تلوزيوني و مستند به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر ایران اسلامی و بر اساس اهداف فرهنگی دین مبین اسلام و مذهب شیعه و همچنین اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم در معاونت ارزشیابی و نظارت سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیل به آن آغاز نمود.